Hvorfor velge oss?

Derfor burde dere velge oss

  • Positive tilbakemeldinger fra barn og foreldre i hverdagen.
  •  Stabilt personal og faste vikarer med god kjennskap om vår barnehage.
  •  Brukerundersøkelsen  får vi høyt skår fra fornøyde familier.
  • Vi bruker undersøkelsen til å bli enda bedre i sammen med familiene som er tilknyttet vår barnehage.

Vi har gode rutiner som ivaretar den fysiske sikkerheten i barnehagen.

Vi sjekker daglig de fysiske omgivelsene på uteområdet til barnehagen.

Vi har prosedyrer for alle sider av vår virksomhet i vårt elektroniske ISO-sertifiserte kvalitetssystem.

Søk plass på kommunens side: www.eidsvoll.kommune.no