Pedagogikk

Med livslang lyst til lek og læring i Dalsliene barnehage! Vi legger vekt på fysisk aktivitet, lek og barnas medvirkning.

For å legge grunnlaget for livslang lyst til lek og læring, legger vi i Dalsliene barnehage vekt på følgende:

  • Fysisk aktivitet: Barna får varierte opplevelser med fysisk aktivitet. Vi legger tilrette aktiviteter som stimulerer fin - og grovmotorisk utvikling, både ute og inne.
  • Lek: Vi legger tilrette for variert lek. Det settes av tid i hverdagen til at barna får leke, både alene og med voksen hjelp/deltagelse der det trengs.
  • Medvirkning: Barnas innspill og ønsker om aktiviteter ivaretas. Det pedagogiske innholdet og hverdagsaktivitetene gjenspeiler hva barna er opptatt av.
  • Det er kontinuitet og progresjon i barnas læring fra de begynner i barnehagen til de slutter.
  • Personalet jobber bevisst for at fagområdene skal være en naturlig del av barnas lek.